Förarprov

När du börjar närma dig slutet på din körkortsutbildning så bokas kunskapsprovet och körprovet samtidigt och båda proven kommer du få göra kort in på varandra. Både risk 1 och risk 2 utbildningen måste vara klar innan du få göra kunskapsprovet.

Förarprovet för behörighet B räknas som ett prov och den är indelad i två olika moment: kunskapsprov (teoriprov) och körprov. Du hittar mer information i Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov (TSFS 2012:43) och i broschyren ”Presentation av körprov B” från Trafikverket.

Kunskapsprovet

Kunskapsprovet är helt datoriserat och provet består av 70 frågor och du har 50 minuter på dig att svara på frågorna. Kravet för att bli godkänd är 52 rätt av 65. Utöver de 65 frågorna finns det ytterligare fem frågor som inte räknas in i resultatet. Dessa frågor är med för att eventuellt läggas in i frågebanken längre fram. Ett godkänt kunskapsprov gäller i 2 månader.

Du måste legitimera dig med en godkänd identitetshandling i samband med kunskapsprovet och fotograferingen.

Körprovet

Körprovet kommer antingen ske i Södertälje, Jakobsberg eller Sollentuna och du bestämmer själv om du vill åka helt själv eller om din trafiklärare ska åka med under körprovet. Din trafiklärare följer med dig till Trafikverket där du får träffa förarprövaren som du kör upp för. Innan körprovet ska du legitimera dig med giltig legitimation och skriva under på att du inte har ett körkort i ett annat EES-land.

Du kan hyra trafikskolans bil samt trafiklärare vid körprovet för att du ska få en så säker och trygg framkörning som möjligt. Väljer du att hyra vår bil ingår det 80 minuters övningskörning så att du hinner värma upp och repetera det sista som du känner dig osäker på.

Körprovet startar med att du gör en säkerhetskontroll på bilen. När ni sedan sätter er i bilen går förarprövaren igenom det protokoll som ska föras under uppkörningen och vilka bedömningspunkter som ligger till grund för körkortsbeslutet. Under uppkörningen kryssar förarprövaren i vilka moment du gör under körningen. Observera att situationsanpassade frågor kan förekomma. Provet tar ca 1 timme varav du kör i ca 30-40 minuter.

Förarprövaren bedömer helheten i din uppkörning och ger dig resultatet när ni återvänder till Trafikverket. Om du blir godkänd på körprovet får du ett provisoriskt körkort som endast gäller i Sverige och under högst ett år. Efter några veckor kommer det färdiga körkortet med posten som ett rekommenderat brev som du personligen måste kvittera ut.

Du har en prövotid på 2 år när du tagit körkortet och det innebär att om du gör någon trafikförseelse som föranleder körkortsindragning måste du ta om ditt körkort.

Du kan boka en lånebil via vår E-butik (se nedan).

Sidslut