Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för Ekerö Trafikskola, Susannes KB vid försäljning i Sverige över Internet till privatpersoner.

Ekerö Trafikskola, Susannes KB (organisationsnummer 969730-2488)
Bryggavägen 109
178 31 Ekerö

Telefon: 08-560 302 01
E-post: info@ekerotrafikskola.se

Beställning

Beställning av en produkt eller tjänst sker på vår webbplats. När du har beställt och betalat produkten eller tjänsten skickar vi en orderbekräftelse till dig. För att handla på vår webbplats måste du vara över 18 år. Är du inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på produkten eller tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

Betalning

Betalningen görs direkt i samband med beställningen och vi accepterar endast kontokort anslutna till Visa eller MasterCard. Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

Leverans och fraktkostnad

Du får dina produkter levererade inom 2-5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För produkter som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 99 kr per beställning. Vid avhämtning av produkter utgår ingen fraktkostnad.

Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 249 kr för att täcka de kostnader som vi har i samband med det returnerade paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att produkten återkommit till oss annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du har betalat, med avdrag för ovannämnd avgift. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kontokort som du använde vid köptillfället.

Ångerrätt/retur

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit produkten.

Gäller avtalet flera produkter som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leveransen av den sista produkten. Gäller avtalet däremot återkommande leveranser av produkter under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första produkten levererades.

Tjänster (avser kurser/utbildningar) anses som påbörjade 7 dagar innan bokat datum, varpå vi förbehåller oss rätten att ta ut 50% av kurskostnaden i ersättning i det fall du väljer att åberopa din ångerrätt genom att avboka eller omboka din köpta kurs när det är 7 dagar eller mindre kvar till bokat datum.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre någon rätt att ångra ditt köp. På www.konsumentverket.se finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

Din rätt att ångra köpet gäller inte avtal om inkvartering eller biluthyrning som ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som har utförts.

Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpta produkter. Produkterna ska returneras till följande adress: Ekerö Trafikskola, Susannes KB, Tegelbruksvägen 6, 178 30 Ekerö. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska själv betala kostnaden för återsändandet av produkterna.

Vid transport av produkten från dig till oss står du för risken för produkten. Detta innebär att om produkten kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för produkternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

Om du frånträder detta avtal kommer alla betalningar som du har gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som vid köptillfället. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kontokort som du använde vid köptillfället. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att produkten sänts tillbaka. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalningen senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Avbeställning

Förutsatt att beställningen av produkten inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställningen genom att kontakta oss per telefon. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du hittar denna praxis på Sveriges Trafikutbildares Riksförbunds webbplats (www.str.se).

Behandling av personuppgifter

I samband med att du beställer en produkt eller tjänst på vår webbplats godkänner du att Ekerö Trafikskola, Susannes KB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Dessa uppgifter kommer att användas för administration av din beställning.

Reklamation

Om en produkt är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till den ansvarige på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering av ärendet har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd (www.str.se/reklamation). Enligt svenska konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller huvudregeln att en reklamation aldrig kan ske senare än tre år från det att produkten har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Lagval och forum

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa köpvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).

Sidslut